WSPIERAMY POTRZEBUJĄCYCH

W Niedzielę Palmową, dzieci ze szkolnego Koła Caritas działajacego w Szkole Podstawowej nr 8 sprzedawały pod kościołem ozdoby wielkanocne, by zebrany dochód przez znaczyć dla biednych i potrzebujących. Młodym ludziom należy się szacunek za inicjatywę i poświęcony czas dla bliźniego.

Facebook