ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” por. Flp 4,7

Drodzy!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, w treści których nowonarodzony Jezus, mimo betlejemskiego żłobu i siana, przyszedł w prawdziwej chwale i przemieniającej mocy, życzymy, aby to wydarzenie uskrzydlało nas do czynienia wszelkiego dobra wobec każdego człowieka.

ks. Paweł Konieczny – proboszcz

ks. Marcin Marciniak – wikariusz

Facebook