JUBILEUSZ 45-LECIA KAPŁAŃSTWA

16. czerwca przeżywaliśmy Jubileusz 45-lecia kapłaństwa ks. kanonika Jana Romaniuka.

Ksiądz Jan wraz ze swoimi kursowymi kolegami 16. czerwca 1974 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego księdza biskupa Wilhelma Pluty.

Dziś, wdzięczny Panu Bogu za powołanie i swoje kapłaństwo odprawiał jubileuszową Eucharystię w naszym kościele.

W czasie kazania ks. proboszcz Paweł Konieczny pokazał kwiat słonecznika. Wskazując na nieprostą łodygę, tłumaczył, że jego skrzywienie pochodzi od ciągłego obracania się w stronę słońca. A gdy słonecznik dojrzeje, daje owoce w postaci wielu pestek, którymi może się poczęstować każdy.

Posługując się słonecznikiem, porównał księdza Jana do niego. Powiedział, że ksiądz Jubilat, który mimo różnych doświadczeń, przeciwności losu, trudności, zawsze (jak słonecznik) kierował się w stronę Boga. Tam szukał i szuka siły i mocy. To sprawia, że ks. Jan jest tym, do którego wielu mogło i nadal może przyjść by się umacniać, szukać porady i pomocy.

Kaznodzieja dając świadectwo mówił, że wielokrotnie ks. Jubilat był wzorem w modlitwie i pracy.

Ks. Jan wręczył zgromadzonym na Eucharystii jubileuszowe obrazki, na których można było przeczytać: “Jezu ufam Tobie”, niech to zaufanie trwa przez kolejne lata kapłaństwa, a my módlmy się za księdza jubilata Jana Romaniuka, aby realizując słowa św. Pawła, które 45 lat temu zamieścił na swoim prymicyjnym obrazku: “Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”, umocniony Bożym błogosławieństwem kroczył drogą wytyczoną w Ewangelii.

Facebook