NIEDZIELA BIBLIJNA

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna Tydzień Biblijny.

Biblia to Księgi Starego i Nowego Testamentu. Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg – Jahwe, oraz pisma proroków. Składa się z 46 ksiąg. Nowy Testament obejmuje Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie oraz Apokalipsę. Składa się z 27 ksiąg.

Słowo Boże może stać się dla nas drogowskazem na życie. W Ewangelii św. Marka czytamy: “Dla tego, kto wierzy wszystko jest możliwe” (Mk 9, 23). Słowa zawarte w Piśmie Świętym umacniają nas i są wytycznymi.

Znajdźmy czas, by w tym tygodniu sięgnąć do Biblii, na chwilę zatrzymać się nad Słowem Bożym.

Facebook