PRACE REMONTOWE

Kontynuujemy prace konserwatorskie kościoła. Działamy, by nie utracić pozwoleń m.in. od konserwatora zabytków. Zakończony został kolejny etap prac. Została odnowiona ściana południowa świątyni (od ulicy Kalinowskiego).

Jednocześnie spłacamy wykonawcom dług za zakończone prace przy wieży i frontonie świątyni. Firmie Novum Qualis: Fundacja Ochrony i Renowacji Zabytków z Torunia: dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Ludziom dobrej woli: parafinom, firmom, wszystkim życzliwym osobom, którzy w tym trudnym epidemicznym czasie wspierają finansowo remont – dziękujemy za wsparcie dzieła.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim darczyńcom.

Facebook