ŚWIATŁO DLA CIEBIE

Dziś podczas Eucharystii o godzinie 10:30 harcerki z Hufca Żary ZHP przyniosły Betlejemskie Światło Pokoju. Światło będzie płonęło w naszej świątyni do pasterek. Zachęcamy do zabrania płomienia do domu, by na wigilijnym stole łączyło nas z Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa.

Facebook