WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego o godzinie 21:00 spotkaliśmy się w naszej parafii, by trwając na modlitwie przygotować się na uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Odśpiewaliśmy Akatyst, po którym nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu. Akatyst, który jest rodzajem hymnu liturgicznego, śpiewa się na stojąco i a capella. Podniosła atmosfera wieczoru wprawiła zgromadzonych wiernych w modlitewny nastrój. Niech dary Ducha Świętego: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej zstępują na kapłanów i wiernych naszej parafii, nasze rodziny i tych wszystkich, którzy zechcą je przyjąć.

Facebook