WRZEŚNIOWE CZUWANIE FATIMSKIE

Wrześniowy dzień fatimski zgromadził nas na modlitwie w świątyni parafialnej. Pierwszy raz w czuwaniu uczestniczyli nowi księża, którzy 26 sierpnia rozpoczęli posługę w naszej parafii: ks. Tomasz Szczepanik i ks. Piotr Napieralski. 

Orędzie fatimskie zachęca do spojrzenia na rzeczywistość oczami Maryi, a przez nie oczami Boga. Maryja z jednej strony uczy, że nie należy zamykać oczu na fakt odchodzenia ludzi od Boga, a z drugiej strony Matka Odkupiciela daje nam do ręki konkretne narzędzia, które, jeśli zostaną użyte, pozwolą zmienić sytuację w naszych rodzinach, parafii, mieście i świecie. Jest to postawa wynagradzania za grzechy i niewierności własne i innych ludzi, która realizuje się poprzez akty pokuty, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i modlitwę różańcową. 

Ks. Piotr w homilii wzywał, abyśmy podejmowali trud pokuty i zadośćuczynienia Bogu za wiele zniewag, których Bóg doświadczał i ciągle doświadcza ze strony człowieka. Słyszeliśmy: „Nie bójmy się zawierzyć swojego chrześcijaństwa Matce Bożej i zanurzyć się w Jej macierzyńskiej miłości”. Nasza modlitwa była również przygotowaniem do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, odpustu w kościele rektoralnym u ks. rektora Krzysztofa Burzyńskiego, a za razem ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”. Wiemy, że tylko osobiste przyjęcie Maryi i Jezusa, może przynieść owoce dla naszej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła. 

Facebook