ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA DLA DZIECI

Dzieci, które wytrwale chodziły na modlitwę różańcową, na zakończenie otrzymały upominki. Gratulujemy dzieciom przylgnięcia do Matki, która w niebie oręduje za nimi i wyprasza potrzebne łaski tym, którzy modlą się przez Jej wstawiennictwo.

Facebook